Medieindsats med nordisk udsyn

Nordisk Journalistcenters sætter journalistfaglige, politiske, økonomiske og sociale spørgsmål i et nordisk perspektiv. Læs her i kort form om alle fremtidige og seneste aktiviteter.

Netværksdelen er vigtig på nordiske kurser. Her en finsk, svensk og en norsk kursist. Foto: Anders Lange/NJC
Netværksdelen er vigtig på nordiske kurser. Her en finsk, svensk og en norsk kursist. Foto: Anders Lange/NJC

Nordisk Journalistcenter (NJC.DK) har til opgave at skabe og fastholde interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Målet nås via kurser, seminarer, online-netværk og andre kompetence-opbyggende tiltag.

Deltagere og deres arbejdspladser betaler kursusgebyr og som regel rejse til og fra start-stede for en aktivitet.
NJC er delfinansieret af Nordisk Ministerråd. I 2014 og 2015 med 1 mio. DKK om året. Hertil supplerer deltagere, medievirksomheden og journalistforbund i hele Norden med tilskud på op til 500.000 DKK. Den daglige varetagelse af NJC's virksomhed er foreløbig frem til 1. januar 2016 lagt i hænderne på afdelingen for kurser og videreuddannelse (Update) ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus (DMJX.DK).

I nordisk sammenhæng er hensigten fortsat at bygge, opretholde og udvide en kerne af pressefolk, som har specielle forudsætninger for at se Norden som en kulturel og politisk enhed, og som i dette perspektiv kan se Nordens plads i Europa og i en global sammenhæng.

Journalister fra de nordiske lande deltager hvert år i aktiviteter arrangeret af NJC alene eller i samarbejde med andre. I 2013 satte NJC ansøgerrekord på sine kurser. Trods nedskæringer i 2014 og 2015 har NJC fastholdt sin indsats, omend med færre aktiviteter.

NJC samarbejder med de nordiske og relevante internationale efteruddannelsesinstitutioner med det fælles mål at øge kompetenceudviklingen blandt andet på områderne flermedialitet, sociale medier, ledelse, research og etik. NJC bidrager ligeledes aktivt og direkte til at opbygge fungerende netværk og årlige træf med de nordiske og relevante internationale efteruddannelsesinstitutioner.

Hvert år siden 1994 har NJC arrangeret en årlig kulturkonference/kursus (tidligere kaldet kulturtræf) for nordiske kulturjournalister med henblik på netværksdannelse, øget indsigt i hinandens kulturelle problemstillinger og aktuel opdatering på kultur-medierne. Konferencerne har de de seneste år været holdt i Bergen (2007), Berlin (2008), York (2009), København/Malmø (2010), New York (2011), Skt. Petersborg 2012), London (2013) og blev i 2014 holdt i Gøteborg med fokus på nordiske topfilm. I 2015 fokuseres på Bokmässan i Gøteborg.

Tre uger på studierejse

Hovedkurset "Aarhus-kurset" på hele tre uger er kronjuvelen i nordisk efteruddannelse for journalister og arrangeres i 2015 for 58. gang. Kurset får hvert år stor ros for det professionelle indhold - og kursisterne har tradition for at mødes ofte til reunions i diverse nordiske byer, hvor de selv laver sig et program md nordisk indhold. Mange fortsætter dette professionelle netværk resten af livet.
Kurset skaber således nye, varige netværk mellem hundredvis af nordiske journalister igennem sin lange levetid. Kurset udvikles løbende, så det vedbliver at være et relevant, journalistisk tilbud om efteruddannelse for moderne journalister.

Russiske kurser med støtte fra Nordisk Ministerråd

NJC har en lang historie med at gennemføre journalistkurser i de baltiske lande (fra 1991) og siden (fra 1995) i Nordvest-Rusland. Formålet har været at øget netværksopbygning, kundskabsudveksling og opkvalificering af troen på den frie presses rolle og metoder i demokratiske samfund. Fra 1991-1995 gennemførtes 80-90 kurser med i alt 1600 deltagere.

Initiativet er løbende udviklet i kortere og længere kontraktforløb med Nordisk Ministerråds internationale afdeling.

NJC/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole gennemfører i 2014-2015 øjeblikket ca. 20 årlige kurser og seminar for Nordvestrussiske samt nordiske journalister - bl.a. i samarbejde med den svenske efteruddannelse for journalister, Fojo. Formålet er kvalitetssikring af den kritiske og frie journalistik i det demokratiske Rusland - samt at virke for netværksskabelse på tværs af nordvestrussiske og nordiske grænser. Dette sker fra et selvstændigt budget fra Nordisk Ministerråd.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2015 – OVERBLIK

Nordisk Journalistcenter gennemføres i sæson 2015 med et budget fra Nordisk Ministerråd på 1 mio. dkk (mod tidligere 2,6 mio. dkk). Igennem nære samarbejder med nordiske journalistiske efteruddannelses-institutioner og nordiske organisationer skabes fortsat kurser med fokus på nordisk kultur og medie-udvikling - samt en indsats i Nordvest Rusland (en særlig bevilling på 2,4 mio. dkk fra Nordisk Ministerråd).
Nordisk presse og nordiske medie-virksomheder supplerer sammen med deltagere på konferencer og kursus med ca. 500.000 DKK årligt, så det samlede budget ligger på ca. 1,5 mio. DKK.

Aktiviter i 2015:

Investigative masterclass for journalister i Atlanten

Reykjavik-Lillehammer: Er du journalist i Grønland, Island eller på Færøerne? NJC og Nordisk Ministerråd hæver indsatsen for en fri og kritisk presse med et nyt initiativ. Deltag i en masterclass i gravende journalistik (investigative reporting) i Island - som afsluttes med deltagelse i verdenskongressen for Investigave Journalism i Lillehammer Norge. Datoer: 1.-2. september 2015 - Masterclass i Reykjavik. 7.-11. oktober 2015 - Lillehammer Norge.

Tilmelding senest 12. juni. Pris inklusiv rejser pr. deltager: 665 Euro.

Tilmelding og mere info her: NJC Masterclass in Investigative Reporting.

Bliv bedre på sociale medier - forstå Norden i verden

Aarhus-Bruxelles-Reykjavik: Tre ugers tour de force med fokus på Nordens forhold til Europa – og de digitale medier i journalistikkens tjeneste, når det politiske spil skal følges. Følg processerne i EU-parlamentet og Nordisk Råd. Utroligt populært kursus med garanti for at skabe et nordisk netværk. Finner tilbydes dansk-kursus i Helsingfors inden kursusstart. 12.-31. oktober 2015 med ruten Aarhus-Bruxelles-Reykjavik.
Sidste tilmelding var 4. maj. Kursusgebyr inkl. rejser 25.000 DKK

Se og hør deltagerne fra 2014.

Kursusleder Anders Lange fortæller om kurset

Ytringsfrihed på bogens dagsorden

Gøteborg: Kulturjournalister fra hele Norden inviteres til konference og bogmesse med fokus på bl.a. ytringsfrihedens situation i nordisk litteratur. I samarbejde med Bokmässan i Gøteborg, Norden største, inviterer NJC til møder med nordiske og internationale forfattere i en tid, hvor ordet siges at have en særlig kraft - og nordiske forfatteres rolle måske er mere spændende end nogensinde. Mød bl.a. forfatter og kulturredaktør Gabriel Byström, manden bag bogen "Tystnadens Triumf" om ytringsfrihedens situation i Ungarn.
"Den nordiske roman - samtidens spejl" fra 22.-27. september 2015.

Tilmelding senest 12. juni. Pris 8.000 DKK eksklusiv transport til Gøteborg.

Læs mere og mød kursusleder, forfatter og kulturskribent Gunnar Bergdahl - samt tilmelding her.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2014 – OVERBLIK

Nordisk Journalistcenter gennemførtes i sæson 2014 med et reduceret budget fra Nordisk Ministerråd på 1 mio. dkk (mod tidligere 2,6 mio. dkk). Igennem nære samarbejder med nordiske journalistiske efteruddannelses-institutioner og nordiske organisationer skabes fortsat kurser med fokus på nordisk kultur og medie-udvikling - samt en indsats i Nordvest Rusland (en særlig bevilling på 2,4 mio. dkk fra Nordisk Ministerråd).

Ved at kombinere samarbejder og arbejdskraft sikrer NJC og moderorganisationen Danmarks Medie- og Journalisthøjskole et fortsat højt niveau på kurserne. Følgende kurser er gennemført og planlagt:

Aarhus 2014: Norden i det digitale Europa

Tema: Nordens placering i den nye europæiske magtstruktur - samt muligheden for at overvåge disse strukturer på nye medier. Med bl.a. besøg i EU-parlamentet og Nordisk Råds sessioner. (Aarhus-Strasbourg-Stockholm 13.-31. oktober - med indledende webinar 29.-30. september). 14 deltagere fra fem nordiske lande deltager.

Putins Rusland

Bliv en bedre reporter og lær af undgå klichéerne om den store nabo mod øst, Rusland. Vi tvivler på, dette kan gøres fra et redaktionslokale i Norden. Det kræver tilstedeværelse der, hvor det sker. Og Rusland kan næppe være mere aktuel end nu. DMJX og NJC byder på en enestående chance for at rejse til Rusland sammen med to af Nordens absolut mest vidende Ruslands-kendere. Finske Anna-Lena Laurén og svenske Malcolm Dixelius har begge skrevet adskillige bøger, produceret nyheder og baggrund fra deres egne møder med hverdagens russere såvel som Kremls ledere. Kurset sker i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (rekruttering af deltagere og budget)

Nordisk film på Oscar-kurs

Tema: Nordisk film og tv, som sætter sine spor på verdensscenen, fik et særligt program under den kommende Gøteborg International Film Festival (GIFF) med adskillige sessioner og høringer, hvoraf kursisterne deltog. Møder med nordiske instruktører og besøg på Film i Väst i Trollhättan.. Gennemført i januar med 10 nordiske journalister (8 danske, 1 finsk, 1 norsk).

Tromsø: Miljøjournalistik i det høje Nord.

Tema: Hvordan forvaltes ansvaret for Nordens største spisekammer - det voksende fiskemirakel i nordhavet. Nordiske og russiske journalister inviteredes til miljø og forskningskursus i Tromsø og på Sommarøy i Nordnorge. (10.-14. marts). Gennemførtes med 7 russiske, 2 danske, 1 svensk, 1, dansk og 1 grønlandsk deltager. Et samarbejde mellem NJC, Barents Press International Murmansk og Havforskningsinstituttet i Tromsø.

Bag fakta i EU: Til Data Harvest i Bruxelles

Tema: Konferencen Dataharvest 2014 sætter fokus på databaseret journalister med adgang til offentlige, tværnationale databaser i bl.a. EU. Introduktion, workshop og deltagelse i konferencen. (Bruxelles 7.-11. maj). Gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og NJC. 13 danske deltagere, 2 danske og 1 finsk.

Særlig indsats i Nordatlanten

NJC gennemfører i 2014 fire 2 dages in-house journalist workshops i Grønland, Island og på Færøerne, blandt i samarbejde med Akureyri Universitet, de lokale fagforbund og med imødekommende villighed til at udlåne lokaler gratis fra de større medier.
Foreløbig gennemføres disse planlagte kurser:
- "Visualisering med gratis redskaber" (Ole Rode Jensen, DMJX Danmark) på Færøerne (6.-7. december) og i Akureyri, Island (18.-19 oktober)
- TV Storytelling (Torben Schou, DR Danmark) i Nuuk, Grønland (8.-9. november), Reykjavik, Island (22.-23. november) samt Færøerne (1.-2. november)

Særlig indsats i Nordvest-Rusland.

NJC modtager i 2014 og 2015 i alt 2,4 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det resulterer i en lang række kurser i Rusland samt støtte til - over to år - 4 rejsekurser for russiske/nordiske, ca. 10 kortere kurser samt støtte til bl.a. konferencer for journalister, journaliststuderende og undervisere. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Anders Lange NJC/)
NJC anser det for væsentligt at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveksle nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.

Læs mere: Ny millionbevilling til NJC.

Særlig indsats i Nordatlanten

Man kan altid blive en bedre journalist – ikke mindst i tider, hvor tempo og medie-platforme skifter. Derfor øger NJC sin indsats i Nordatlanten ved at tilbyde gæsteundervisere på besøg med to-dages workshop-kurser i samarbejde med lokale aktører – og blandt andet et meget konkret samarbejde med Akureyri Universitet i Island.

Kurserne støttes af NJC’s bevilling fra Nordisk Ministerråd, hvilket gør det muligt at holde betalingen på et næsten symbolsk niveau – og interessen har været markant. Indnu er 4 kurser aftalt.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2013 – OVERBLIK

NJC oplevede historisk stor søgning til sine kurser i 2013.

NJC Kulturkursus 2013 ”London: Kulturjournalistikkens nye platforme” (8.-12. april, England)

I samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole gennemførte NJC dette års kulturkursus med fokus på nye medie-platforme og kulturens nye udtryksmidler. Kursets 27 deltagere mødte bl.a. Google, Daily Telegraph, The Guarduan, Aurasma og mange flere. Kursisterne vurderede efterfølgende det faglige og kollegiale indhold til 4,5 på en skala til 5.

NJC Kulturkursus 2013 London: Kulturjournalistikkens nye platforme

Hotspot Arktis: Kampen om Nordkalotten (26. maj-2. juni, Tromsø og Svalbard)

16 nordiske journalister deltog i kurset om det storpolitiske opgør om Arktis' ressourcer i skyggen af klimaforandringer med besøg i Tromsø og på Svalbards forskningsinstititutioner og bl.a. et eksklusivt møde med Norges udenrigsminister Esben Barth Eide. Kurset blev af deltagerne vurderer til karakteren 4,2 (på en skala til 5).

Hotspot Arktis – kampen om de nordligste ressourcer

Nordisk Netværksmøde (17. juni, Stockholm)

De nordiske efteruddannelser i journalistik mødtes i Malmø til det årlige netværks- og erfaringsudvekslingsseminar finansieret af Nordisk Journalistcenter og arrangeret i år i samarbejde med Fojo, Sverige. Deltagelse fra Institutt for Journalistikk i Norge, Medieinstituttet Fojo, Sverige, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, samt repræsentanter fra de finske universiteters journalist-efteruddannelse og de nordatlantiske journalist-uddannelser.

Aarhus 2013: Norden i den nye verdensorden (2. september-12. oktober).

For 56. gang gennemførtes hovedkurset – denne gang med en særligt ambitiøs rejseplan: Aarhus-Island-New York-Washington-Florida (Poynter Institute). Kurset satte Norden i en global sammenhæng ved at studere den nordiske velfærdsmodels kollaps og genrejsning i Island, besøgte de nordiske landes FN's mission og undersøge forholdene til BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), før den journalistiske opsamling i et af verdens bedste efteruddannelses-institutter i St. Petersburg, Florida. Kursets 14 deltagere fra hele Norden gav kurset i gennemsnit karakteren 4,7 (med 5 som topkarakter). En typisk kommentar var "En oplevelse for livet. Har fået kontakter i hele Norden,som jeg vil benytte til samarbejde fremover. Har fået inspiration til mit journalistiske arbejde og nyttig undervisning i sociale medier," som en kursist skrev efterfølgende.

Aarhus 2013: Fra Island til USA – Norden i den nye verdensorden

Særlig indsats i Nordvest-Rusland.

NJC modtager i 2012 og 2013 i alt 4 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det resulterer i en lang række kurser i Rusland samt støtte til yderligere 5-8 rejsekurser for russiske journalister, journaliststuderende og undervisere. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Anders Lange og Steen K. Rasmussen, NJC/Trine Smistrup, projektleder )
NJC anser det for væsentligt at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveksle nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.
Læs mere: Millionbevilling til NJC.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2012 – OVERBLIK

NJC Aarhus 2013: Nordens globale udfordring (3 september-13. oktober)

Seks ugers rejsekursus med tre uger i Aarhus, en uge i Island, En uge i Bruxelles og en uge i Stockholm. Samarbejde mellem NJC, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Nordens Velfærdscenter, Stockholm (kursets sidste uge). 14 nordiske journalister deltog og gav fremragende evalueringer.
Aarhus 2012: Fra Island til Bruxelles – freelance artikel

NJC Kulturkursus 2012 st. Petersborg (27. maj-2. juni. Rusland)

25 nordiske kulturjournalister mødtes i St. Petersborg. Kurset satte fokus på nye medier og kulturjournalistikken, St. Petersborg som Ruslands vindue mod Vesten og netværks-møder med russiske mediefolk. Gennemført i samarbejde med Nordisk Ministerråds Informationskontor i St. Petersborg.

Kulturjournalister må træde ned fra elfenbenstårnet

Nordisk Netværksmøde 2912 Aarhus

De nordiske journalistiske efteruddannelser mødtes i Aarhus i et samarbejde mellem NJC og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Nordisk presse et internationale brand

Institutionsseminar Nordisk Ministerråd 2012 (15.-16. marts København).

NJC\\\'s Anders Lange deltagere og interviewer på scenen Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Asgrimsson om hans syn på de politiske mål for NMR for 2012.

Fiskeri og samarbejde i Barentshavet (Tromsø, Murmansk, 12.-16. marts)

I samarbejde med Havforskningsinstituttet i Tromsø, Norge, inviterede NJC 16 journalister fra både Norden og Rusland - og med interesse for fiskeri - på besøg hos forskerne i Tromsø og til møde med deres kolleger fra forskningsinstituttet i Murmansk - et nordisk-russisk samarbejde igennem mere end 50 år. Torsk og kongekrabbers indflydelse i Barentshavet er blandt emnerne.
Læs mere: Store torsk og storpolitik

NJC kulturkursus 2012 Skt. Petersborg (Skt. Petersborg, 27. maj-2. juni)

NJC fortsætter indsatsen med at skabe rammer, hvori nordiske kulturjournalister kan mødes og diskutere faget, skabe netværk og udvide horisonten - denne gang i den største nordligste millionby på kloden - og samtidig et brohoved mellem Vesten og de nye demokratier mod øst. Byen er i færd med en iøjnefaldende modernisering efter, ikke mindst, inspiration fra Vesten og Norden. Kurset var samtidig ramme for en debat om kulturjournalistens fremtidige rolle.
Læs mere: Kulturjournalister mødes i Skt. Petersborg.

Nordisk Netværksmøde 2012 i Aarhus (14.-15. juni)

NJC er sammen med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Update vært for Svenska social och kommunal högskolan, Helsingfors (SVUX), Jyväskylä universitet, Tammerfors Universitet, Helsingfors Universitet/Palmenia Etterutdannelse og utvekslingsinstitut, Fojo i Sverige, IJ i Norge vært ved årets fællesmøde for nordiske efteruddannelses-institutioner i journalistik. Ca. 30 undervisere, kursusledere og planlæggere for at udveksle erfaringer om den nyeste udvikling, nyeste undervisningsformer og nyeste teknik på mediemarkedet og fremtidige samarbejder initieres.

Nordisk Ministerråds Institutionsseminar (København 18. juni)

Anders Lange deltager som NJC\\\'s repræsentant i arbejdet med at udpege fokusområder for den kommende periode i Nordisk Ministerråds institutioner.

Aarhus 2012 - Nordens globale udfordring (Aarhus, Reykjavik, Bruxelles og Stockholm, 3. september-13. oktober).

For 55. gang arrangerer NJC et langt, ambitiøst kursus for uddannende, nordiske journalister. Efter seks uger er journalisterne i stand til at sætte deres egen region, nation, Norden og Europa i en global sammenhæng med dagsaktuelle problemstiller. Kurset er programsat til 3. september til 13. oktober 2012.
Læs mere: Kulturjournalister mødes i Skt. Petersborg.

Særlig indsats i Nordvest-Rusland.

NJC modtager i 2012 og 2013 i alt 4 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det resulterer i en lang række kurser i Rusland samt støtte til yderligere 5-8 rejsekurser for russiske journalister, journaliststuderende og undervisere. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Anders Lange og Steen K. Rasmussen, NJC/Trine Smistrup, projektleder )
NJC anser det for væsentligt at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveksle nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.
Læs mere: Millionbevilling til NJC.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2011 – OVERBLIK

NJC arbejdede i 2011 på flere fronter:

Kulturtræf 2011 New York - Norden i Amerika - Amerika i Norden (New York, april)

Nordiske kulturjournalister mødtes til litteraturfestival PEN World Voices og filmfestivalen TriBeCa, begge i New York) og så på sammenhængen mellem verdens mest dominerende kulturindustri og muligheden for nordisk gennemslagskraft. 25 deltagere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Grønland og Island.
Læs mere: NJC Kulturtræf 2011 New York

Island - i opgørets tid (Reykjavik mm. juni)

Et uges kursus for nordiske journalister ser på virkningerne af den økonomiske ruin - og vulkanudbruddet i 2010 - samt mediernes muligheder for at agere i et mindre samfund - det islandske. 16 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
Læs mere: Island - i opgørets tid

Nordisk Netværksmøde (Tammerfors, Finland, august)

NJC er sammen med Svenska social och kommunal högskolan, Helsingfors (SVUX), Jyväskylä universitet, Tammerfors Universitet, Helsingfors Universitet/Palmenia Etterutdannelse og utvekslingsinstitut vært ved årets fællesmøde for nordiske efteruddannelses-institutioner i journalistik. Ca. 30 undervisere, kursusledere og planlæggere for at udveksle erfaringer om den nyeste udvikling, nyeste undervisningsformer og nyeste teknik på mediemarkedet og fremtidige samarbejder initieres.
Læs mere: Nordisk Netværksmøde 2011

Aarhus 2011 - Fra Grønland til Bruxelles - Nordisk udsigt til globalisering (Århus, Grønland, København, Bruxelles august-oktober)

Norden i Europa - de små samfund i global virkelighed, kulturen på tværs af grænserne – NJC satte på det seks uger lange rejse-kursus ”Århus 2011” fokus på journalistikken i en globaliseret samtid - politisk, økonomisk, historisk og kulturelt - og lærte modne journalister ny teknik og gav dem et nyt netværk.
Læs mere: \\\"Seks uger er ikke en dag for meget\\\"

Den store nordiske gravekonference (København, november)

NJC støtter etableringen af foreninger for undersøgende/gravende journalistik. I 2009 støttede NJC finske journalisternes deltagelse i Den Store Nordiske Gravekonference i København. I 2010 støtter NJC, at islandske journalister kan deltage i det nordiske netværksmøde for undersøgende journalist i Helsingfors. Islændinge arbejder på at etablere en forening på linie med danske FUJ (Foreningen for Undersøgende Journalistik), norske SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøgende Presse), svenske GRÂV (Foreningen för Grävende Journalister) samt den nyetablerede finske Föreningen för undersökande journalistik. I 2011 støttes nordiske deltagere på Den store nordiske gravekonference i København i november. NJC stod for et særligt nordisk spor og støttede desuden tilrejsende nordiske journalisters deltagelse (fra Norge, Sverige, Grønland og Færøerne)
Se mere: www.graverkonference.dk.

Rusland mod nye tider (Helsingfors, Skt. Petersborg og Moskva, december)

Svenske Malcolm Dixelius og finske Anna-Lena Laurén, begge erfarne Ruslands-reportere, var kursusledere 15 nordiske journalister fra Sverige, Norge, Finland og Danmark på rejse fra Helsingfors via Skt. Petersborg til Moskva. Målet er at iklæde nordiske journalister viden til at dække det kommende præsidentvalg i Rusland i 2012. Kurset blev hyperaktuelt, da det startede, netop som russerne gik på gaderne i protest imod valget til Dumaen og fik fremragende evalueringer.
Læs mere: Succes for nyt Ruslands-kursus

Særlig indsats i Nordvest-Rusland.

NJC modtager i 2010 og 2011 i alt 2 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det resulterer i en række kurser i Rusland samt støtte til yderligere 2-3 rejsekurser for russiske journalister, journaliststuderende og undervisere. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Anders Lange, NJC )
NJC anser det for væsentligt at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveksle nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.

Vestnordisk mediesamarbejde.

NJC støtter et nyt samarbejde mellem islandske, færøske og grønlandske journalister om årlige fælles møder, nye platforme, seminarer eller kurser for uddannede journalister.

NJC på nettet

NJC har en aktiv nordisk hjemmeside. Her findes nordiske nyheder fra Nordisk Ministerråd samt nyheder om nordiske kursus-nyheder og netværksoplysninger. NJC har desuden etableret Facebook sider for tidligere og kommende deltagere på Århus-kurset og NJC Kulturtræf for at sikre, at netværket imellem nordiske journalister øges og fastholdes.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2010 – OVERBLIK

NJC arbejder i 2010 på flere fronter:

Øget finsk kontaktnet (februar)

NJC arbejder på at forstærk kontakten med også den finsk-talende del af Norden, som normalt er forhindret i at deltage i NJC-aktiviteter på grund af sprogvanskeligheder. Et etablerende møde om denne indsats gennemføres i februar i Helsingors med deltagelse af Anders Lange, NJC samt seks repræsentanter for Svenska social och kommunal högskolan, Helsingfors (SVUX), Jyväskylä universitet, Tammerfors Universitet, Helsingfors Universit/Palmenia Etterutdannelse og utvekslingsinstitut.

Nordisk netværk for undersøgende journalistik

NJC støtter etableringen af foreninger for undersøgende/gravende journalistik. I 2009 støttede NJC finske journalisternes deltagelse i Den Store Nordiske Gravekonference i København. I 2010 støtter NJC, at islandske journalister kan deltage i det nordiske netværksmøde for undersøgende journalist i Helsingfors. Islændinge arbejder på at etablere en forening på linie med danske FUJ (Foreningen for Undersøgende Journalistik), norske SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøgende Presse), svenske GRÂV (Foreningen för Grävende Journalister) samt den nyetablerede finske Föreningen för undersökande journalistik rf.

Kulturtræf 2010 København-Malmø - Fokus på det store talent (København, Malmø, april)

Nordiske kulturjournalister mødes til CPH:PIX, Danmarks største filmfestival, for at fokusere på det nordiske filmtalent. Kulturtræffets andet spor er den regionale udvikling i Ørestadsområdet 10 år efter Øresundsbroens åbning og den kulturelle udfordring som nordisk journalist, det bliver at dække kulturudbuddet i forskellige lande - og til et multi-orienteret publikum. Deltagerne besøger desuden Filmbyen i Avedøre, hvor filminstruktøren Lars von Trier blandt andet har sit hovedsæde.

Finsk konference for undersøgende journalistik (Helsingfors, april)

Den finske forening for undersøgende journalistik (Föreningen för undersökande journalistik\\\") er etableret med bl.a. økonomisk hjælp fra NJC. Nu støtter NJC det første finske kursus i CAR-journalistik (Computer Assisted Journalism) - et to dages kursus.

Digital Sporhund Aaland

NJC finansierer. Institut for Journalistik arrangerer i samarbejde med lokale aktører. To dages kurser i research i det dybe internet. Eksport af succesfuldt kursus fra IJ. (11 deltagere fra Færøerne).
Eksempel på program på Digital Sporhund

Ny Nordisk Mad (København, Malmø - november)

NJC, Update og Nordisk Ministerråd samarbejder om et tre dages kursus, som tager udgangspunkt i ”Manifest for det ny nordiske køkken” og i projektet Ny Nordisk Mad. Over tre dage i Nordisk Ministerråds nye dejlige lokaler på Ved Stranden i København vil deltagerne få et aktuelt ekspertinput om de nyeste tendenser inden for feltet. Der bliver også tid til debat om mad- og livsstilsjournalistik og flere muligheder for at smage og opleve de nordisk råvarer.

Nordisk Netværksmøde (Frederiksstad, Norge, juni)

NJC er sammen med Institut for Journalistikk i Norge vært ved årets fællesmøde for nordiske efteruddannelses-institutioner i journastik. Her samles normalt 30-50 undervisere, kursusleder og planlæggere for at udveksle erfaringer om den nyeste udvikling, nyeste undervisningsformer og nyeste teknik på mediemarkedet og fremtidige samarbejder initieres.

Århus 2010 - Nordisk perspektiv på fremtiden (Århus, København, Reykjavik, Bruxelles august-oktober)

Island efter sammenbruddet, EU efter klimatopmødet, NATO i Afghanistan med nordiske tropper, kulturen på tværs af grænserne – NJC sætter på det seks uger lange rejse-kursus ”Århus 2010” fokus på journalistikken i en globaliseret samtid - politisk, økonomisk, historisk og kulturelt.

Sort of Safe - fotoudstilling på Europaturné

NJC\\\'s masterclass for unge fotojournalister i 2008 resulterede i bogen \\\"Sort of Safe\\\" og en fotoudstilling med samme navn. Udstillingen vises i 2009 i bl.a. Edinburgh (Det Danske Kulturinstitut), Sverige (Nordens Velfærdscenter, Stockholm og Fotomuseet i Sundsvall), Berlin (sted endnu ikke konfirmeret).

Rusland.

NJC modtager i 2010 og 2011 i alt 2 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det skal efter planen resultatere i en række kurser i Rusland samt støtte til yderligere 2-3 rejsekurser for russiske journalister, journaliststuderende og undervisere. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Anders Lange, NJC )
NJC anser det for væsentligt at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveksle nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.

Vestnordisk mediesamarbejde.

NJC støtter et nyt samarbejde mellem islandske, færøske og grønlandske journalister om årlige fælles møder, nye platforme, seminarer eller kurser for uddannede journalister.

NJC på nettet

NJC har en aktiv nordisk hjemmeside. NJC forsøgte i 2008-2009 at skabe interesse om nordiske presseforhold ved bl.a. at have et fast tilknyttet blog-panel til at blogge om nordiske presseforhold. I i 2010 koncentrerer websiden sig om nordiske kursus-nyheder og netværksoplysninger. NJC har desuden etableret Facebook sider for tidligere og kommende deltagere på Århus-kurset og NJC Kulturtræf for at sikre, at netværket imellem nordiske journalister øges og fastholdes.

NORDISK JOURNALISTCENTER 2009 – OVERBLIK

Nordisk Journalistcenter arbejdede i 2009 med denne række aktiviteter.

NJC Kulturtræf 2009 York (april, York, England).

Finansiering og tilrettelæggelse: NJC. 25 nordiske journalister mødtes og diskuterede faget, hørte om nye forskningsresultater og mødte eksperter i den nordiske vikinge-æra i Storbritannien fra universiteterne i York, Leeds og Nottingham. Kulturtræf har været en fast tilbagevendende aktivitet for alle interesserede, nordiske kulturjournalister siden 1994.
Mere info: NJC Kulturtræf 2009 York

The Nordic Baltic Workshop on Family violence (juni, Riga, Letland).

World Health Organisation (WHO/Europe) arrangerede 8.-9. juni en stor konference, som fokuserede på vold i familier i hele verden. Det skete med støtte fra Nordisk Minsterråd, Estlands sundhedsministerium og sundhedsstyrelse satm det norske udenrigsministerium. NJC organiserede i den forbindelse en to-dages workshop for yngre journalister fra hele Norden, som har særligt fokus på socialområdet samt repræsentanter fra Rusland og Hviderusland. Kursusleder Lars Møller, Danmark.
Mere info på The Nordic Baltic Workshop on Family violence
Læs artikel på NJC\\\'s hjemmeside om projektet på Fire børn dør dagligt af familievold

Verden Set Ovenfra VIII (juni, Grønland)

Optakt til overgang fra hjemmestyre til selvstyre. Grønlands store udfordringer klimatisk og økonomisk. Den globale opvarmning kan betyde nye muligheder for at udvinde mineraler. 16 nordiske journalister deltager. Finansiering: NJC. Tilrettelæggelse: Pia og Ulrik Bang, Grønland.
Mere info på: Verden Set Ovenfra VIII

Rusland.

NJC modtog i 2008 og 2009 1,6 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det har resulteret i 8 kurser i Rusland samt støtte til yderligere 2-3 kurser for russiske journalister. Dertil to studierejser for a) russiske journalistundervisere til de nordiske lande b) russiske avisledere og mellemleder til multimedie-huse i Norden. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Trine Smistrup, Danmark.)
NJC søger en ny bevilling for at fortsætte det vigtige arbejde med at knytte de nye demokratier i de nordiske nabolande tættere til os i en fælles ambition om at sikre demokratiets kvalitet ved at hæve journalistikkens kvalitet og troværdighed samt udveklse nye erfaringer med nye medier og nye undervisningsmetoder.

Nordisk Netværksmøde (20.-21. august, Stockholm).

Deltagere fra de journalistiske efteruddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt sagkyndiggruppen bag Nordisk Journalistcenter mødes for at diskutere nye, journalistiske tiltag og undervisningsformer for de nordiske efteruddannelser samt nye tendenser i journalistikken fra flere forskere og undersøgelser. Arrangør: NJC i samarbejde med Fojo – den svenske efteruddannelse).

Poynter Summer School (København, august)

Update, Danmarks journalistiske efteruddannelse, præsenterer hver sommer et samarbejde med Poynter Institute. I år var redaktionel ledelse, etik og multimedier blandt emnerne. NJC yder rejsetilskud til nordiske journalister, som ønsker at deltage. 6 deltager modtog stipendium fra NJC i 2008.

Århus 2009 – Norden i nutiden – Nordisk indsigt i krise, klima og kultur.

(31. august-23. oktober. Århus, Island, København, Bruxelles, Berlin).
8 ugers kursus med indlagte rejser. Modtog fra kursisterne 4,6 points af 5 mulige i evalueringerne for det faglige niveau – høj tilfredshed hos kursisterne er ikke noget nyt fænomen. Kurset, NJC’s største aktiv, har eksisteret sidst 1957 og har løbende fastholdt en position som et væsentligt bidrag til dybere indsigt i den nordiske fællesarv, både historisk, politisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Fra kursisterne ved vi, at ”Århus-kurset” finder stor anvendelighed både hvad angår indsigt, overblik, kildekontakt og ikke mindst netværksdannelse blandt nordiske journalister. I 2009-udgaven vinkledes på den globale, økonomiske krise, FN’s klimatopmøde i København i december 2009 samt – som altid – den historie og kultur, der forbinder Norden.

Sort of Safe - photo essays on Nordic welfare

NJC står bag udgivelsen af bogen \\\"Sort of Safe\\\" - 15 talentfulde nordiske fotografers syn på den nordiske velfærdsmodel via reportager fra Grønland, Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark. Bogen er resultatet af den tidligere Nordic Master Class for yngre, nordiske fotografer, initieret og finansieret af NJC i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Institutt for Journalistikk i Norge. Bogens udgivelse markeres med fotoudstillinger i Århus Festuge (31. august-6. september) og derefter på Nordisk Råd i København (ca. 11. september-11. oktober) og siden Nordens Institut i Helsingfors (2.-27. november)

Den Store Nordiske Gravekonference (november, København)

Nordic investigative journalism, Copenhagen 2009. Her mødte de over 150 deltagere bl.a. de to britiske journalister, som har rystet det engelske parlament med deres afsløringer af bilagsfusk. 6. og 7. november åbnede Nordisk Journalistcenter/UPDATE og Foreningen for Undersøgende Journalistik i samarbejde med de øvrige nordiske foreninger for undersøgende/gravende journalistik samt Danmarks Radio dørene for DEN STORE GRAVEKONFERENCE i DR Byen i Ørestaden/København. To dage med det bedste fra den undersøgende journalistik anno 2009 - fra Norden, Danmark, og resten af verden.

Digital Sporhund på Åland (november, Åland)

(2 dages kursus i det dybe internet. NJC finansierer. Institut for Journalistik i Norge arrangerer i samarbejde med lokale aktører. To dages kurser i research i det dybe internet. Eksport af succesfuldt kursus fra IJ. Dette kursus blev ikke gennemført, da kun otte journalister ønskede at tage imod tilbuddet.
Eksempel på program: Digital Sporhuns

Digital Sporhund Grønland

NJC finansierer. Institut for Journalistik arrangerer i samarbejde med lokale aktører. To dages kurser i research i det dybe internet. Eksport af succesfuldt kursus fra IJ. (11 deltagere fra Færøerne).
Eksempel på program på Digital Sporhund

Vestnordisk mediesamarbejde.

NJC støtter et nyt samarbejde mellem islandske, færøske og grønlandske journalister om årlige fælles møder, seminarer eller kurser for uddannede journalister.

NJC på nettet

NJC har en aktiv nordisk hjemmeside. NJC forsøgte i 2008-2009 at skabe interesse om nordiske presseforhold ved bl.a. at have et fast tilknyttet blog-panel til at blogge om nordiske presseforhold. NJC har desuden etableret Facebook sider for tidligere og kommende deltagere på Århus-kurset og NJC Kulturtræf for at sikre, at netværket imellem nordiske journalister øges konstant..

NORDISK JOURNALISTCENTER - OVERBLIK 2008

Nordisk Journalistcenter gennemførte og støttede i 2008 en lang række aktiviteter, som havde deltagelse af i alt 216 nordiske journalister og journalistundervisere. Omregnet i antal kursus- og mødedage har NJC gennemført 2.531 aktivitetsdage – fordelt på 9 kurser/konferencer og 4 træf/møder.
Hertil kommer kurser og aktiviteter for Rusland og Nordvestrusland for i alt 187 russiske journalister fordelt på syv kurser i 2008.
Totalt har 115 mænd og 101 kvinder deltaget i NJC’s aktiviteter i 2008.
Nationalt er de fordelt således:
Danmark (73), Norge (38), Sverige (33), Finland (33), Island (18), Grønland (6), Færøerne (13) og Åland (2).

Følgende aktiviteter har NJC haft i 2008:

NJC Kulturtræf 2008 Berlin (10.-15. februar)

33 deltagere: 10 danske, 12 svenske, 8 norske, 2 finske og 1 grønlandsk journalist). Kurset satte fokus på kulturjournalistikkens udvikling i de nordiske lande, de nye internettrends fra USA – de nordiske films indflydelse på Berlins filmfestival i samme periode – samt Berlin som nyt nordisk kulturcentrum.
Mere info: NJC Kulturtræf 2008 Berlin

Kapløbet om Nordpolen (København, Oslo, Tromsø, 30. april-4. maj)

Den internationale interesse for Grønlands og Nordpolens undergrund pga. klimaforandring var fokuspunkt for dette kursus. 15 nordiske journalister deltog fra Danmark (6), Finland (1), Grønland (2), Norge (3) og Sverige (2).
Mere info: Kapløbet om Nordpolen

Verden Set Ovenfra VII (Canada, 8.-21. april).

3 deltagere fra Danmark (3), Finland (2), Grønland (1), Island (1), Norge (3) og Sverige (3). I anledning af det internationale polarår (IPY) satte NJC’s traditionsrige Verden Set Ovenfra-kursus til Canada for at sætte fokus på klimaforandringerne, der allerede har ramt de polare områder med alvorlige konsekvenser for de oprindelige folk i Arktis. Tidligere har kurset besøg det nordvestlige Rusland, Svalbard, Færøerne, Island og Grønland. Arrangør NJC. Tilrettelæggelse: Steen Ulrik Johannessen, Ritzaus Bureau.
Mere info: Verden Set Ovenfra VII

Musikjournalistik i Norden 2.0 (Århus 4.-8. juni).

8 deltagere fra Danmark (5), Finland (1) og Norge (3). Med udgangspunkt i Nordens største messe for moderne rockmusik, SPOT-festivalen, inviterede NJC i samarbejde med Dansk Rock Samråd til træf for musikjournalister med mulighed for at møde branchenavne som rockgruppen Pink Floyds tidligere manager, skribenter fra Rolling Stone Magazine, musikbranchefolk og over 100 koncerter med nye, nordiske navne. Projektet var en opfølgning på et lignende arrangement i 2007, men interessen udeblev desværre – og derfor gentages projektet ikke som planlagt i 2009.
Mere info: Musikjournalistik i Norden

Nordisk Netværksmøde (Reykjavik, Island 20.-23. august)

28 deltagere (13 danske, 2 finske, 1 grønlandsk, 4 svenske, 10 norske, 3 islandske) fra de journalistiske efteruddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt sagkyndiggruppen bag Nordisk Journalistcenter. Dertil enkelte islandske deltagere. På mødet diskuterede deltagerne nye, journalistiske tiltag og undervisningsformer for de nordiske efteruddannelser samt lyttede på oplæg om nye tendenser i journalistikken fra flere forskere og undersøgelser. Programmet omfattende temaer om flermediel virkelighed, stigende politisk polarisering i danske medier, islandske gratisavisers indflydelse på redaktionelt indhold, erfaringer med mobil-journalistik (hvor reporteren arbejder med pc og kameraer og ikke sætter sine ben på redaktionen). Arrangør: NJC (indhold) i samarbejde med radiodirektør Sigrun Stefansdottir, RUV, Island).
Program på: Nordisk Netværksmøde

Poynter Summer School (København, 25.-29. august)

Update, Danmarks journalistiske efteruddannelse, præsenterer hver sommer et samarbejde med Poynter Institute. I år var redaktionel ledelse, etik og multimedier blandt emnerne. NJC yder rejsetilskud til nordiske journalister, som ønsker at deltage. 6 deltager modtog stipendium fra NJC i 2008.

Århus 2008 – Nordisk indsigt i globalisering, klima og kultur

(Århus, København, Island, Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles og Berlin, 1. september-24. oktober) Deltagere: 3 finske, 5 svenske, 4 norske, samt 1 fra Grønland, Island, Færøerne og Åland. 8 ugers kursus med indlagte rejser. Modtog fra kursisterne 4,7 points af 5 mulige i evalueringerne – høj tilfredshed hos kursisterne er ikke noget nyt fænomen. Kurset, NJC’s største aktiv, har eksisteret sidst 1957 og har løbende fastholdt en position som et væsentligt bidrag til dybere indsigt i den nordiske fællesarv, både historisk, politisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Fra kursisterne ved vi, at ”Århus-kurset” finder stor anvendelighed både hvad angår indsigt, overblik, kildekontakt og ikke mindst netværksdannelse blandt nordiske journalister.
Mere info: Århus 2008

Digital Sporhund

(2 dages kurser på hhv. Færøerne (11 deltagere), Finland (14 deltagere) og Island (12 deltagere). Den norske efteruddannelse, NJC finansierer. Institut for Journalistik i Norge arrangerer i samarbejde med lokale aktører. To dages kurser i research i det dybe internet. Eksport af succesfuldt kursus fra IJ.
Eksempel på program: Digital Sporhuns

Nordic Master Class for yngre fotografer. (workshop, Frederiksstad, Norge. Efterår 2008)

16 særligt udpegede fotograftalenter fra hele Norden (4 norske, 4 svenske, 2 finske, 4 danske, 1 islandsk og 1 færøsk). To workshops (2 og 3 dage i efteråret 2008 hos IJ i Frederiksstad) og en bogudgivelse med temaet: Den nordiske velfærdsmodel. Resulterer i bogudgivelse i 2009. Tilrettelæggelse: NJC i samarbejde med Søren Pagter, leder af fotograflinien på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. IJ i Norge har hjulpet med faciliteter. Finansiering: NJC.
Mere info:
http://www.njc.dk/kurser/arkiv.php?id=195 http://www.njc.dk/nyheder/arkiv.php?id=731

Nordisk CAR dag (Århus, november).

41 deltagere fra hele Norden, som interesserer sig for Computer Assisted Reporting. Møde om nye resultater og metoder i computerstøttet research, adgang til offentlige databaser og nemmere adgang til elektronisk akt-indsigt i de nordiske lande og det øvrige Europa. Arrangør er det danske firma med ekspertise i elektronisk research, Kaas & Mulvad, med støtte fra NJC. (Deltagere: 38 danske, 2 finske, 2 svenske og 2 norske – NJC’s støtte gik primært til rejser for de nordiske deltagere).
Mere info: Nordisk Car dag

Rusland:

NJC modtog i 2008 og 2009 1,6 mio. DKK til at skabe journalistkurser og udvekslingsprogrammer for russiske og nordvestrussiske journalister via Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram (NMR). Det har resulteret i 8 kurser i Rusland samt støtte til yderligere 2-3 kurser for russiske journalister. Dertil to studierejser for a) russiske journalistundervisere til de nordiske lande b) russiske avisledere og mellemleder til multimedie-huse i Norden. (Finansiering: Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram. Ansvarlig: NJC. Tilrettelæggelse: Trine Smistrup, Danmark.

NJC på nettet:

NJC har en aktiv nordisk hjemmeside. NJC forsøger at skabe interesse om nordiske presseforhold ved bl.a. at have et fast tilknyttet blog-panel til at blogge om nordiske presseforhold. NJC har desuden etableret Facebook sider for tidligere og kommende deltagere på Århus-kurset og NJC Kulturtræf.

Oprettet 1-4-2004 00:00 · Sidst ændret 19-8-2015 10:33
Nordisk Journalistcenter
UPDATE - Center for journalistisk kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 11
DK-8200 Århus N

Telefon: +45 89 44 04 40
Telefax: +45 86 16 89 10
E-post:
Abonnér på nyhedsbrevet: